BS. Lê Tiến Dũng

Phó trưởng Đơn vị Tạo hình & Thẩm mỹ

CK1 Ngoại, Lớp bồi dưỡng kiến thức, thực hành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tại Đh Y Dược Tp HCM

CHỨNG NHẬN