BS CKII. Nguyễn Thanh Hải

Phó trưởng khoa Liên Chuyên khoa - Trưởng Đơn nguyên Mắt

CHUYÊN MÔN, HỌC VẤN, KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

  • Tốt nghiệp Đại học Y Dược Huế 2001
  • Tu nghiệp tại Hoa Kỳ
  • Chứng chỉ Fellowship về Phẫu thuật Phaco và Tạo hình Mắt tại HAWAII – Hoa Kỳ 2012
  • Chứng chỉ Fellowship về Võng mạc Nội khoa tại OREGON – Hoa Kỳ 2013