BS. Hoàng Thị Thanh

Khoa Nội Tổng Hợp

Bác sĩ đa khoa với 2 năm kinh nghiệm.