BS.Phan Bằng

Khoa Nội Tổng hợp

Lĩnh vực thế mạnh:

Thần kinh.

Quá trình làm việc:

  • 2019-2021: Bác sĩ điều trị khoa Nội tổng hợp – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.
  • 2022-2023: Bác sĩ điều trị khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột.