Bs. Trần Đặng Hùng Tâm

Đơn vị Phẫu thuật Tạo hình & Thẩm mỹ

Lớp bồi dưỡng kiến thức, thực hành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tại Đh Y Dược Tp HCM

CHỨNG NHẬN