BS.Trương Nhật Mạnh

Khoa Nội Tổng hợp

Lĩnh vực chuyên sâu:

BS có hơn 8 năm kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực hô hấp.

Quá trình làm việc:

  • 2015-2022: Bác sỹ tại khoa nội tổng hợp BV đa khoa vùng Tây Nguyên.
  • 2022-2023: Bác sỹ tại khoa nội tổng hợp BV đại học Y dược Buôn Ma Thuột.