BSCKI. Lê Hữu Hoàng

Khoa Ngoại Tổng Hợp - chuyên khoa Ngoại Thần Kinh