BSCKI.Phạm Quang Thiện

Khoa Nội Tổng hợp

Quá trình làm việc:

4 năm kinh nghiệm.

  • Năm 2018-2020: Bác sỹ điều trị tại Bệnh viện đa khoa quận Thủ Đức.
  • Năm 2020-2022: Học viên CK cấp I tại ĐH Y Dược TPHCM.
  • 11/2022: Bác sỹ điều trị tại Khoa Nội TH, Bệnh viện ĐH YDBMT.