ThS.BS.Nguyễn Phúc Thành

Khoa Nội Tổng hợp

Lĩnh vực thế mạnh:

Nội tiết.

Quá trình công tác:

2022-2023: Bác sĩ điều trị khoa Nội tổng hợp – Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột.