BUH HƯỞNG ỨNG NGÀY AN TOÀN NGƯỜI BỆNH THẾ GIỚI (17/09/2023)

Vừa qua, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã tổ chức điểm cầu trực tuyến tham dự Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày An toàn người bệnh Thế giới năm 2023 do Bộ Y tế chủ trì. 

An toàn người bệnh là vấn đề luôn được ưu tiên hàng đầu trong thực hành y Khoa, đặc biệt khi hệ thống chăm sóc sức khỏe ngày càng phát triển. Theo WHO, mỗi năm có đến 134 triệu sự cố y khoa xảy ra do chăm sóc y tế không an toàn tại bệnh viện các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình dẫn đến 2,6 triệu ca tử vong. Mỗi phút qua đi, trên toàn cầu có 5 người tử vong vì không được chăm sóc y tế an toàn. Các nghiên cứu khác cũng chỉ ra sự tham gia của người bệnh có khả năng giảm gánh nặng tổn hại tới 15%, cứu được vô số mạng sống và tiết kiệm hàng tỷ đô la mỗi năm.

Do đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chọn ngày 17/9 hằng năm là ngày An toàn người bệnh thế giới nhằm nâng cao nhận thức, sự tham gia cộng đồng và hướng đến các giải pháp ngăn ngừa, phòng tránh sự cố và chăm sóc sức khỏe an toàn.

Chủ đề chính của Ngày An toàn người bệnh Thế giới năm 2023 là “Tăng cường sự tham gia của khách hàng vì mục tiêu an toàn người bệnh” (“Engaging patients for patient safety”)

Thông qua khẩu hiệu “Lắng nghe tiếng nói, tâm tư người bệnh!” (“Elevate the voice of patients!”), Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi tất cả các bên liên quan thực hiện hành động cần thiết để đảm bảo rằng người bệnh được tham gia vào việc xây dựng chính sách, được đại diện trong các cơ cấu quản trị, tham gia vào các chiến lược sử dụng thuốc an toàn và là đối tác tích cực trong việc chăm sóc chính họ. Điều này chỉ có thể đạt được bằng cách cung cấp nền tảng và cơ hội cho nhiều người bệnh, gia đình và các bên cộng đồng khác nhau có thể nêu lên tiếng nói, mối quan tâm, kỳ vọng của họ.

Ngày An toàn người bệnh Thế giới không chỉ nhấn mạnh vai trò quan trọng của người bệnh trong việc đảm bảo an toàn trong quá trình điều trị mà còn giúp tạo ra môi trường chăm sóc sức khỏe an toàn hơn cho mọi người trên khắp thế giới. Đây là một cơ hội để các cơ sở y tế, chuyên gia y tế và cộng đồng toàn cầu cùng nhau làm việc để nâng cao hiệu suất và an toàn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Ngày An toàn người bệnh Thế giới năm 2023 có 4 mục tiêu cơ bản: 

  1. Nâng cao nhận thức toàn cầu về nhu cầu của người bệnh, người nhà người bệnh, người chăm sóc được tham gia trong việc thiết lập tất cả các mức độ chăm sóc nhằm cải thiện sự an toàn cho người bệnh.
  2. Trao quyền cho người bệnh và gia đình người bệnh trong việc chủ động tham gia vào quá trình chăm sóc điều trị của chính họ và nâng cao sự an toàn.
  3. Ủng hộ các hành động cấp bách cho sự tham gia của người bệnh, người nhà người bệnh và người chăm sóc phù hợp với kế hoạch hành động ATNB toàn cầu, được thực hiện bởi các đối tác của WHO.
  4. Gắn kết sự tham gia giữa các nhà làm chính sách, nhà lãnh đạo, nhân viên y tế, các tổ chức xã hội và các bên liên quan trong việc nỗ lực tăng cường sự tham gia của người bệnh, người nhà người bệnh vào các chính sách/quy trình/quy định, các chương trình thực hành nhằm đảm bảo quá trình chăm sóc, điều trị an toàn.

Với phương châm “Lấy người bệnh là trung tâm”, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột luôn tập trung thiết lập và mở rộng nhiều kênh thông tin để tìm hiểu nhu cầu và mong muốn của người bệnh. Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, xã hội như kênh trao đổi trực tiếp với người bệnh, qua điện thoại, qua hòm thư góp ý, qua các trang mạng xã hội, truyền thông giáo dục sức khỏe, họp hội đồng người bệnh cấp khoa phòng và bệnh viện,…  Nhờ đó, những nhu cầu của người bệnh đã được BUH tiếp thu, xem xét để xây dựng chính sách, chiến lược và thiết lập các mức độ chăm sóc nhằm cải thiện an toàn cho người bệnh. 

Bệnh viện tin rằng những ý kiến đóng góp cùng sự hợp tác tham gia có hiệu quả của người bệnh, người nhà người bệnh vào quá trình chăm sóc điều trị sẽ là chìa khóa giúp BUH cung cấp dịch vụ y tế tốt hơn, an toàn hơn cho toàn cộng đồng. 

Trả lời