HIỆU QUẢ CỦA BENZODIAZEPINE VÀ THUỐC KHÁNG HISTAMIN TRONG GIẢM ĐAU ĐẦU CẤP TÍNH

Đau đầu cấp tính có thể được ngăn chặn. Thuốc kháng histamin và benzodiazepin thường được kê như thuốc ức chế tiền đình nhưng hiệu quả của chúng không rõ ràng.

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của thuốc kháng histamin và benzodiazepin trong điều trị chóng mặt cấp tính do bất kỳ nguyên nhân nào

Mẫu nghiên cứu: Tổng hợp các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên (RCT) so sánh việc sử dụng kháng histamin hoặc benzodiazepin với giả dược hoặc thuốc khác. Không can thiệp trên bệnh nhân chóng mặt dưới 2 tuần. Đối tượng nghiên cứu là tình nguyện viên khỏe mạnh, không nhận điều trị dự phòng chóng mặt hoặc sử dụng 2 thuốc cùng loại.

Đánh giá kết quả: Đánh giá dựa trên sự thay đổi của điểm số trên thang điểm VAS 10 hoặc 100 điểm khoảng 2 giờ sau khi dùng kháng histamin hoặc benzodiazepin. Kết cục phụ bao gồm: thay đổi điểm số buồn nôn (VAS) trong 2 giờ, sử dụng thuốc cấp cứu sau 2 giờ, cải thiện hoặc dứt điểm cơn chóng mặt sau 1 tuần hoặc 1 tháng.

Kết quả: Tổng số nghiên cứu 27 thử nghiệm, có 17 thử nghiệm đóng góp vào phân tích tổng hợp (meta-analysis) và tổng cộng 1586 người tham gia.

• Có 7 thử nghiệm với tổng số 802 người tham gia đã đạt được mục tiêu chính của nghiên cứu: thuốc kháng histamin đơn liều cải thiện điểm số VAS đáng kể hơn so với BZD (khác biệt, 16.1 [95% Cl, 7.2-25.0]) nhưng không so sánh được với các thuốc khác.

• Sau 1 tuần hoặc 1 tháng điều trị, sử dụng benzodiazepin hoặc kháng histamin mỗi ngày đều không được báo cáo là vượt trội hơn so với giả dược.

Kết luận: Bằng chứng mức độ vừa phải cho thấy sử dụng kháng histamin liều đơn giảm chóng mặt nhiều hơn so với benzodiazepin liều đơn sau 2 giờ. Mặt khác, các bằng chứng hiện tại không ủng hộ mối liên quan giữa benzodiazepin và tác dụng cải thiện triệu chứng chóng mặt cấp tính. Các bằng chứng khác cho thấy sử dụng kháng histamin mỗi ngày không có lợi trên các bệnh nhân này.

Trả lời