TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn:

      Trở thành trung tâm y tế hàng đầu khu vực về chất lượng, dịch vụ; Dẫn đầu trong lĩnh vực khám chữa bệnh, đào tạo nhân lực y khoa, ứng dụng khoa học công nghệ trong chăm sóc sức khỏe.

Sứ mệnh:

     Tận tâm cứu chữa người bệnh, mang tới giải pháp chăm sóc sức khỏe tối ưu cho cộng đồng.

Gía trị cốt lõi: