Quy định tính giá phòng

  1. Bệnh nhân vào viện và ra viện có thời gian điều trị từ 4 giờ trở xuống thì thanh toán tiền công khám, tiền thuốc, vật tư y tế và các dịch vụ kỹ thuật khác mà người bệnh đã sử dụng.
  2. Bệnh nhân vào viện và ra viện có thời gian điều trị trên 04 giờ đến dưới 24 giờ được tính như sau:

Nhập viện:

  • Trước 16h: ngày giường của ngày đó được tính: 1 ngày.
  • Từ 16h: Ngày giường của ngày đó được tính: ½ ngày.

Ra viện:

  • Trước 16h: Ngày giường của ngày đó được tính: ½ ngày.
  • Từ 16h: Ngày giường của ngày đó được tính: 1 ngày.

LƯU Ý

  • Giá trên chưa bao gồm tiền thuốc, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, …
  • Bảng giá được xem xét định kỳ và có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Trả lời