CITALOPRAM VÀ ESCITALOPRAM (BIỆT DƯỢC SEROPRAM, SEROPLEX) VÀ NGUY CƠ KÉO DÀI KHOẢNG QT PHỤ THUỘC LIỀU DÙNG

Citalopram và escitalopram:

Có tác dụng gây kéo dài khoảng QT phụ thuộc liều. Dưới đây là liều tối đa của từng thuốc:

  • Citalopram: 40 mg/ngày trên người lớn, 20 mg/ngày cho người từ 65 tuổi trở lên và/hoặc suy giảm chức năng
  • Escitalopram: 20 mg/ngày và 10 mg/ngày cho người từ 65 tuổi trở lên và/hoặc suy giảm chức năng

Chống chỉ định:

  • Phối hợp với các thuốc kéo dài khoảng QT đã biết, bao gồm:

+ Thuốc chống loạn nhịp tim nhóm IA và III

+ Thuốc chống loạn thần và thuốc điều trị trầm cảm ba vòng

+ Một số kháng sinh (sparfloxacin, moxifloxacin,

erythromycin IV, pentamidin), thuốc điều trị sốt rét như halofantrin

+ Một số thuốc kháng histamin (astemizol, hydroxyzin, mizolastin), etc.

  • Người có khoảng QT kéo dài bẩm sinh hoặc mắc phải.

Thận trọng trên người có:

  • Nhịp tim chậm nghiêm trọng
  • Tiền sử nhồi máu cơ tim cấp gần đây
  • Suy tim mất bù

Cần rà soát bất thường trên điện giải đồ trước khi bắt đầu điều trị (hạ kali máu hoặc hạ magnesi máu làm tăng nguy cơ loạn nhịp tim).

Trả lời