Tầm nhìn

Sứ mệnh

Trở thành trung tâm y tế hàng đầu khu vực Tây Nguyên về chất lượng, dịch vụ. Dẫn đầu trong lĩnh vực khám chữa bệnh, đào tạo nhân lực y khoa, ứng dụng khoa học công nghệ trong chăm sóc sức khỏe.
Tận tâm cứu chữa người bệnh, mang tới giải pháp chăm sóc sức khỏe tối ưu cho cộng đồng.

Tầm nhìn-Sứ mệnh-Giá trị cốt lõi