BSCKII. Trần Chí Hiếu

Khoa Gây Mê Hồi Sức

BSCKII. Trần Chí Hiếu, có 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực gây mê hồi sức chuyên sâu về hồi sức ngoại khoa, điều trị đau  và thực hiện các kỹ thuật gây mê, gây tê, an thần, hồi sức. Là Bác sĩ giàu kinh nghiệm thực hiện các kỹ thuật gây mê tốt và giảm đau sau phẫu thuật. Bác sĩ đã hoàn thành chương trình sau và đạt nhiều chứng chỉ đào tạo nâng cao. 

BSCKI. Lương Ngọc Xuân

Khoa Gây Mê Hồi Sức

BSCKI. Lương Ngọc Xuân, có 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực gây mê hồi sức chuyên sâu về tư vấn, điều trị và thực hiện các kỹ thuật gây mê, gây tê, an thần, hồi sức. Bác sĩ đã tham gia nhiều khóa đào tạo và đạt nhiều chứng chỉ nâng cao chuyên môn, đặc biệt bác sĩ đã hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học.

BSCKI. Đặng Thế Thành

Khoa Gây Mê Hồi Sức

BSCKI. Đặng Thế Thành, có 15 năm kinh nghiệm công tác tại các bệnh viện lớn như Vinmec Nha Trang, Bệnh viện ĐK Vùng Tây Nguyên. Là BSCKI chuyên sâu về tư vấn, điều trị và thực hiện các kỹ thuật gây mê, gây tê, an thần, hồi sức. Đặc biệt BSCKI. Đặng Thế Thành đã hoàn thành chương trình sau đại học từ rất sớm và liên tục đạt được các chứng chỉ đào tạo nâng cao chuyên môn.