Quy trình đăng ký mua thẻ BHYT:

Khách hàng cần chuẩn bị một số giấy tờ sau trước khi đến đăng ký: 

  • Thẻ BHYT gần hết giá trị sử dụng cần gia hạn (bản gốc và bản photo)
  • CMND (bản gốc)
  • Sổ hộ khẩu/ sổ tạm trú (bản gốc).
  • Tất cả thẻ BHYT (bản photo) còn giá trị sử dụng của các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu/tạm trú đã tham gia BHYT (nếu có) để làm căn cứ tính mức đóng miễn giảm cho HGĐ.
  • Khách hàng liên hệ quầy thu BHYT để làm thủ tục đăng ký mua thẻ BHYT 
  • Khách hàng tiến hành thực hiện kê khai thông tin trên các biểu mẫu, được nhân viên thu BHYT cung cấp và hướng dẫn theo từng đối tượng như sau:
  • Đối tượng đăng ký mới: Khách hàng đăng ký tham gia BHYT lần đầu hoặc thẻ BHYT đã hết giá trị sử dụng quá 3 tháng thì sẽ điền đầy đủ thông tin trên Tờ khai tham gia BHYT. 

Khách hàng điền đầy đủ các thông tin của các thành viên trong HGĐ theo đúng số người có tên trong sổ hộ khẩu/sổ tạm trú đang tham gia hoặc chưa tham gia BHYT trên Phụ lục Thành viên hộ gia đình

  • Đối tượng gia hạn (hoặc gia hạn trễ): Khách hàng thực hiện gia hạn thẻ BHYT thì hồ sơ cần cung cấp là bản photo thẻ BHYT cần gia hạn.
  • Nếu khách hàng có nhu cầu thay đổi thông tin cá nhân thì điền đầy đủ thông tin trên Tờ khai tham gia BHYT 
  • Kê khai Phụ lục Thành viên hộ gia đình.

Quy trình nhận thẻ BHYT:

Khách hàng đến nhận thẻ BHYT tại quầy thu BHYT theo ngày hẹn trả thẻ ghi trên Biên lai thu tiền.

Khách hàng vui lòng đem theo Biên lai thu tiền khi đến nhận thẻ BHYT, nếu khách hàng quên đem Biên lai hoặc làm mất vui lòng xuất trình Chứng minh nhân dân.

Khi nhận thẻ BHYT: khách hàng kiểm tra, đối chiếu thông tin ghi trên thẻ. Nếu thông tin bị sai, khách hàng trao đổi trực tiếp với nhân viên thu BHYT để được hướng dẫn và làm lại thủ tục chỉnh sửa thông tin ghi trên thẻ BHYT.

Trả lời