TƯƠNG TÁC THUỐC GIỮA LEVOTHYROXIN VÀ CIPROFLOXACIN

Sử dụng đồng thời levothyroxin và ciprofloxacin dẫn đến những thay đổi trong xét nghiệm chức năng tuyến giáp. Trong trường hợp cần phối hợp, khuyến cáo sử dụng 2 thuốc cách nhau 6 giờ.

Cảnh báo tương tác thuốc

Trung tâm Theo dõi phản ứng có hại của thuốc (CARM) tại New Zealand đã nhận được báo cáo một bệnh nhân đang sử dụng levothyroxin xuất hiện các triệu chứng của suy giáp, sau khi sử dụng thêm ciprofloxacin. Các triệu chứng bao gồm nhịp tim thấp, mệt mỏi, cảm thấy lạnh. Tình trạng được cải thiện khi ngừng ciprofloxacin và tăng liều tạm thời levothyroxin. Người báo cáo nghi ngờ có tương tác xảy ra giữa 2 loại thuốc này [1]

Một báo cáo đơn lẻ: Mô tả 2 bệnh nhân sử dụng đồng thời ciprofloxacin khi đang điều trị ổn định bằng levothyroxin. Cả 2 bệnh nhân sau đó đều xuất hiện tình trạng giảm thyroxin tự do (T4) và tăng hormon kích thích tuyến giáp (TSH). Tình trạng được cải thiện khi ngừng dùng ciprofloxacin hoặc sử dụng ciprofloxacin và levothyroxin cách nhau 6 giờ.

Một thử nghiệm ngẫu nhiên cho thấy ciprofloxacin làm giảm hấp thu qua đường ruột của levothyroxin [2].

Cơ chế tương tác thuốc:

Sử dụng ciprofloxacin có thể làm giảm nồng độ levothyroxin trong huyết tương. Các tài liệu y văn để giải thích cho cơ chế tương tác này vẫn còn hạn chế.

Một thử nghiệm ngẫu nhiên của Alyse S. Goldberg và cộng sự vào năm 2013 cho thấy ciprofloxacin làm giảm nồng độ hấp thu qua đường ruột của levothyroxin, giảm đáng kể AUC T4 xuống 39% [3]

Xử trí trong trường hợp cần phối hợp:

Vì vậy các bệnh nhân dùng levothyroxin kết hợp với ciprofloxacin cần được:

  • Hướng dẫn sử dụng 2 thuốc cách nhau 6 giờ;
  • Thông báo về tương tác có thể xảy ra, các dấu hiệu và triệu chứng nhận biết (ví dụ như mệt mỏi, lờ đờ, cảm thấy lạnh);
  • Theo dõi sự thay đổi chức năng tuyến giáp.

Tài liệu tham khảo:

[1]. Medsafe (2022), Drug-drug interaction: Levothyroxine and ciprofloxacin, truy xuất từ: https://medsafe.govt.nz/profs/PUArticles/PDF/Prescriber-Update-Vol-43-No.2-June-2022.pdf

[2]. BMJ (2005), “Ciprofloxacin interacts with thyroid replacement therapy”, truy xuất từ: https://www.bmj.com/content/330/7498/1002.1

[3]. Goldberg AS, Tirona RG, Asher LJ, et al. (2013), “Ciprofloxacin and rifampin have opposite effects on levothyroxine absorption”, truy xuất từ:

https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/thy.2013.0014

Trả lời